Adamus, W., & Bogacz, P. (2019). Metoda szczupłego zarządzania w rozwoju zrównoważonego rolnictwa. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 5-26. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.5-26