Adamus, Wiktor, i Paweł Bogacz. 2019. „Metoda szczupłego zarządzania W Rozwoju zrównoważonego Rolnictwa”. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie 73 (1228), 5-26. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.5-26.