Adamus, W. i Bogacz, P. (2019) „Metoda szczupłego zarządzania w rozwoju zrównoważonego rolnictwa”, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 73(1228), s. 5-26. doi: 10.34658/oiz.2019.73.5-26.