[1]
W. Adamus i P. Bogacz, „Metoda szczupłego zarządzania w rozwoju zrównoważonego rolnictwa”, OIZ, t. 73, nr 1228, s. 5-26, grudz. 2019.