O serwisie

Od 2019 roku w Politechnice Łódzkiej funkcjonuje platforma e-czasopism naukowych, która została stworzona na bazie OJS (Open Journal System). To oprogramowanie udostępnione przez Public Knowledge Project i jedna z najpopularniejszych platform do zarządzania czasopismami naukowymi, z których korzystają różne instytuty naukowe, repozytoria, biblioteki i wydawnictwa. Platforma e-czasopism naukowych służy do gromadzenia, archiwizowania i udostępniania czasopism naukowych, wydawanych w Politechnice Łódzkiej. Dzięki wsparciu ze strony Google Scholar usprawnia indeksowanie publikacji, a wszystkie umieszczone na tej platformie publikacje otrzymują identyfikator DOI.