Wszystkie czasopisma

Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej:

 1. Biotechnology and Food Science
 2. Journal of Applied Computer Science
 3. Mechanics and Mechanical Engineering
 4. Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology. Physics
 5. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie
 6. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo

Czasopisma wydawane na Politechnice Łódzkiej (poza WPŁ):

 1. Autex Research Journal
 2. Eliksir - czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego
 3. International Journal of Microelectronics and Computer Science
 4. Journal of Applied Analysis
 5. Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej
 6. Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej

Czasopisma archiwalne:

 1. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce / Building Physics in Theory and Practice
  (ostatni numer 3/2018)
 2. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura
  (ostatnie wydanie w 2011)
 3. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo
  (ostatnie wydanie w 2012)
 4. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Chemia
  (ostatnie wydanie w 2015)
 5. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery
  (ostatnie wydanie w 2016)
 6. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka
  (ostatnie wydanie w 2017)
 7. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Inżynieria Chemiczna i Procesowa
  (ostatnie wydanie w 2007)
 8. Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe
  (ostatnie wydanie w 2015)
 9. Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane : zeszyt naukowy
  (ostatnie wydanie w 2009)
 10. Przegląd Prac Badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych
  (ostatnie wydanie w 2005)
 11. Elektronika : prace naukowe
  (ostatnie wydanie w 2005) 
 12. Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
  (ostatnie wydanie w 2007)