O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie ukazują się od 1975 r.

Wersją pierwotną/referencyjną wszystkich publikacji przedstawionych w Zeszytach Naukowych Organizacja i Zarządzanie jest wersja elektroniczna.

Redaktorzy Naczelni Zeszytów Naukowych Organizacja i Zarządzanie:

  • doc. Jerzy Nowakowski (1975-1988)
  • prof. Józef Wojsznis (1989-1992)
  • prof. Jerzy Lewandowski (od 1992 do 2019)
  • dr hab. inż. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ, dr inż. Anna Walaszczyk (od 2019)

INDEKSACJA: