Kontakt
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 215
90-924 Łódź

Główna osoba do kontaktu

dr hab. inż. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ
Redaktor naczelna

Wsparcie techniczne

Jolanta Szczepaniak, kierownik Wydawnictwa PŁ