Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie

Aktualny numer

Tom 73 Nr 1228 (2019)
Opublikowano December 31, 2019
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie

Redaktor Naczelna: dr hab. inż. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ

Z-ca Redaktor Naczelnej: dr inż. Anna Walaszczyk

Redaktor statystyczny: dr inż. Iwona Staniec

Redaktor językowy: dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ

 

Recenzenci:

  dr hab. inż. Janusz Ziarko, prof. KAFM,

  prof. dr hab. Tadeusz Grabiński,

  prof. zw. dr hab. Józef Bendkowski,

  dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP,

  prof. dr hab. Marek Bugdol,

  dr hab. inż. Wiktor Adamus, prof. UJ,

  dr hab. Joanna Truszkowska, prof. PWSIiP,

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek,

  dr hab. Elżbieta Jędrych,

  dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP,

  dr hab. inż. Tomasz Wasilewski prof. UTH Rad

Wersją pierwotną/referencyjną wszystkich publikacji przedstawionych w Zeszytach Naukowych Organizacji i Zarządzania jest wersja elektroniczna.

Wyświetl wszystkie numery