Klasyfikacja ABC/XYZ w zarządzaniu gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie produkcyjnym
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie
produkcja
gospodarka materiałowa
analiza ABC/XYZ

Jak cytować

Kaczorowska, Z., Staniec, I., & Szczygieł, N. (2019). Klasyfikacja ABC/XYZ w zarządzaniu gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 43-54. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.43-54

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wad i zalet metody ABC/XYZ wykorzystywanej w procesie zarządzania zapasami. W artykule, na podstawie otrzymanych danych, została przeprowadzona analiza ABC, XYZ oraz stworzona macierz ABC/XYZ i Kraljica. Celem przedstawionej analizy jest usprawnienie pracy działu zajmującego się wytwarzaniem oraz magazynowaniem asortymentu poprzez określenie strategii zakupu dla poszczególnych grup. W wyniku klasyfikacji otrzymano podział towarów na grupy asortymentowe wraz ze wskazaniem strategii uzupełniania niedoborów.

https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.43-54
PDF

Bibliografia

Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami: analiza i zarządzanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002.

Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. T. 1, Zapasy. Biblioteka Logistyka, Poznań, 2007.

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Biblioteka Logistyczna, Poznań, 2008.

Łangalis M., Metody zarządzania zapasami materiałowymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Stal, Metale & Nowe Technologie, 3, 2009, ss. 68-72.

Staniec I., Stajuda A., Metody klasyfikacji wykorzystywane w procesie zaopatrzenia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XIII, Łódź: SAN, 2012, ss. 98-99.

Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2005.

Pobrania pliku

Brak danych dotyczących pobrań pliku.