Dla autorów

Zapraszamy do publikacji w Zeszytach Naukowych Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej
aktualna liczba punktów za publikację – 5 (pięć)

 

ETAP 1:
Przygotowanie artykułu zgodnie z wymaganiami edycyjnymi – Wymagania edycyjne_ZNOiZ

ETAP 2:
Uzupełnienie i podpisanie umowy wydawniczej (jeśli Autor jest pracownikiem PŁ) lub licencji (jeśli Autor jest spoza PŁ lub jest studentem PŁ) oraz oświadczenia o współautorstwie.
umowa wydawnicza – Umowa wydawnicza_dla PŁ
licencja (pol.) – Umowa licencyjna_spoza PŁ
licencja (ang.) – Umowa licencyjna_ang
oświadczenie o współautorstwie – Udział współautorski_ZN OiZ

*Zapoznanie się z Zasadami etyki obowiązującymi w ZN OiZ PŁ: Zasady etyki wydawniczej_ZN OiZ PŁ

ETAP 3:
Przesłanie artykułu wraz z podpisaną umową/licencją (scan) i oświadczeniem o współautorstwie (jeśli artykuł ma więcej niż jednego autora – scan) na e-mail: anna.walaszczyk@p.lodz.pl. W tytule e-maila należy wpisać treść “Zgłoszenie artykułu_ZN OiZ” a w treści e-maila podać dane kontaktowe do wszystkich Autorów artykułu (adres pocztowy, e-mail, telefon).

ETAP 4:
Podjęcie decyzji przez Redaktora Naczelnego ZN OiZ (we współpracy z Redaktorem Statystycznym i Redaktorem Językowym) o kwalifikacji artykułu do recenzji w przeciągu max. 2 tygodni od jego nadesłania.

ETAP 5:
Przesłanie artykułu do dwóch recenzentów. Czas recenzji max. 2 miesiące. Recenzja realizowana jest w trybie “double blind”.

ETAP 6:
Poinformowanie Autora o wyniku recenzji.

ETAP 7:
Przesłanie przez Autora uzupełnień w artykule, wynikających z recenzji w przeciągu max. 1 tygodnia od dnia otrzymania informacji o wyniku recenzji.

ETAP 8:
Skierowanie artykułu do publikacji w Wydawnictwie Naukowym Politechniki Łódzkiej; czas procedury wydawniczej ok. 1 miesiąca.

ETAP 9:
Poinformowanie Autora przez redakcję o publikacji artykułu i przekierowanie do repozytorium.

 

Informacje pozostałe:

1) Publikacja artykułów w Zeszytach Naukowych Organizacja i Zarządzanie jest bezpłatna.
2) Artykuły wyedytowane niezgodnie z wymaganiami edycyjnymi nie będą przyjmowane do recenzji.
3) Zeszyty Naukowe OiZ PŁ wydawane są w trybie kwartalnika lub półrocznika w zależności od liczby zgłaszanych artykułów.
4) Zeszyty Naukowe OiZ PŁ wydawane są w formie elektronicznej.
5) Każdy z artykułów opublikowanych w ZN OiZ ma nadany numer DOI (do pobrania ze strony: https://eczasopisma.p.lodz.pl/OIZ).