Proces recenzji

Proces recenzji

1) Do recenzji każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2) Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają wzajemnie swoich tożsamości (double-blind review process).

3) Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

FORMULARZ RECENZJI – do wglądu przez Autorów i pobrania przez recenzentów – formularz recenzji

 

LISTA RECENZENTÓW ZESZYTÓW NAUKOWYCH ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PŁ

prof. Ewa Górska – Politechnika Warszawska
prof. Jerzy Kisielnicki – Uniwersytet Warszawski
prof. Marek Lisiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Józef Matuszek – Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej
prof. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
prof. Leszek Pacholski – Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT
dr hab. inż. Wojciech Nyszka, prof. AON
dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Agnieszka Misztal – Politechnika Poznańska