Zrównoważony rozwój w elektromobilności
PDF (English)

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój
elektromobilność
pojazdy elektryczne

Jak cytować

Kowalski, D. J., & Depta, A. (2019). Zrównoważony rozwój w elektromobilności. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 69-80. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.69-80

Abstrakt

W artykule przedstawiono znaczenie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju w branży motoryzacyjnej. Wyjaśniono termin elektromobilność, plan rozwoju elektromobilności i pochodzenie, znaczenie oraz zasady koncepcji „zrównoważonego rozwoju” z wizualizacją jego ważności na przykładach. Koncepcja zrównoważonej mobilności została omówiona na przykładzie grupy BMW. Artykuł przedstawia również szybkość rozwoju branży samochodów elektrycznych na świecie od 2011 roku wraz z ich prognozami na przyszłość.

https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.69-80
PDF (English)

Bibliografia

Becker T.A., Sidhu I., Tenderich B., Electric vehicles in the United States. A New model with forecasts to 2030. Center for Entrepreneurship & Technology (CET). Technical Brief Number 2009.1.v.2.0. Revision Date: August 24, 2009.

Bitonto S., Rico T., Electromobility in Germany: Vision 2020 and Beyond, Germany Trade & Invest, Berlin 2015.

Borys T., Zrównoważony rozwój organizacji – co chcemy lub powinniśmy równoważyć? [w:] Borys T., Rogala P., Skowron P., Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 14.

Brożyna A., Kozioł W., Prognoza wyczerpywania bazy zasobów kopalin teoria i praktyk, Przegląd Górniczy UKD 662;553.33;662.2-O45.43, 2014.

Chłopek Z., Badanie zużycia energii przez samochód elektryczny, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, 2012.

Chłopek Z., Ochrona środowiska naturalnego, Pojazdy samochodowe. WKŁ, EAVES S., EAVES J.: A cost comparison of fuel–cell and battery electric vehicles, Warszawa 2002.

Communication from the Commission A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development. COM 2001, s. 264.

Damousis I.G., Naberezhnykh D., Electromobility: A Market Readiness Study, https://www.researchgate.net/publication/274248776_Electromobility_a_market_readiness_study_-_Preliminary_findings, 2014.

Electric and hybrid vehicle research, development and demonstration program. Petroleum–equivalent fuel economy calculation. Final Rule. 10 CFR Part 474. United States Department of Energy, Federal Register 64.2011–01–01.

Elektromobilność w praktyce, PSPA 2019.

EUR-LEX Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/sustainable_development.html?locale=pl.

Figenbaum E., Kolbenstvedt M., Electromobility in Norway: Experiences and Opportunities with Electric Vehicles, Transportøkonomisk institutt, Oslo 2013.

Berdichevsky G., Kelty K., Straubel JB., Toomre E., The Tesla Roadster Battery System, Tesla Motors, August 16, 2006.

Geneza pojęcia w pigułce, http://www.eko.org.pl/pie/dev_geneza.shtml.

Gerlach R., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako nowa „filozofia” zarządzania, [w:] Naznaczone pracą. Księga Jubileuszowa Profesora Czesława Plewki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017, s. 44.

Global EV Outlook 2019, https://www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/.

Globalna flota samochodów elektrycznych to 250 mln do 2030, https://satkurier.pl/news/180883/globalna-flota-samochodow-elektrycznych-to-250-mln-do-2030.html.

Kihm A., Trommer S., The New Car Market for Electric Vehicles and the Potential for Fuel Substitution, “Energy Policy”, No. 73, 2014, ss. 147-157.

Kolenda Z., Rozwój zrównoważony – szlachetna idea i bezradność świata, PAUza Akademicka, nr 217, 2017.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.

Krawiec S., Krawiec K., Rozwój elektromobilności w Polsce. Uwarunkowania, cele i bariery, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe, Nr 332, 2017, s. 20.

Lusawa R., Hans Carl Von Carlowitz Twórca pojęcia „Trwałości”, Ekonomia i Finanse, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 1-2 (III), 2009, s. 7.

MacDonald J., Electric Vehicles to Be 35% of Global New Car Sales by 2040,

Bloomberg New Energy Finance (BNEF), https://about.bnef.com/blog/electric-vehicles-to-be-35-of-global-new-car-sales-by-2040/.

Mazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, [w:] Kopycińska D. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 36.

Obserwacje OECD, Zrównoważony rozwój: powiązanie gospodarki, społeczeństwa i Środowiska, https://www.oecd.org/insights/41774398.pdf.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” Ministerstwo Energii.

Randall T., Here’s How Electric Cars Will Cause the Next Oil Crisis, https://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/, 2016.

Szumski W., Reflection about Sustainable Development – Is Sustainable Development fiction, utopia, illusion or szwindle, „Problems of Sustainable Development”, no. 2, 2008, p. 133.

The Knowledge to Act, https://www.iisd.org/topic/sustainable-development.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wasiak I., Błaszczyk P., Wojciechowska K., Tendencje rozwoju aut elektrycznych w Unii Europejskiej, „Logistyka” nr 3, 2014, ss. 6591-6598.

Zrównoważony rozwój, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrównoważony_rozwój

Zrównoważony rozwój, https://www.bmw.pl/pl/topics/fascination-bmw/bmw_CSR/zrownowazony-rozwoj.html.

Pobrania pliku

Brak danych dotyczących pobrań pliku.