Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się”
PDF

Słowa kluczowe

zagrożenie
medycyna
identyfikacja
bezpieczeństwo pracy
badania

Jak cytować

Lewandowski, J., Marjański, J., & Niciejewska, M. (2019). Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się”. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 81-90. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.81-90

Abstrakt

Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza biologicznymi i psychofizycznymi. Wśród nich pojawiają się tzw. „nowe” zagrożenia, które trudno zidentyfikować, zmierzyć i ocenić. O ile zagrożenia biologiczne są wskazywane przez specjalistów jako główne i priorytetowe w profilaktyce, to zagrożenia psychofizyczne – zwłaszcza psychospołeczne – są bagatelizowane. Ich wpływ na zdrowie i życie lekarzy jest istotny i determinuje zarówno jakość wykonywanej pracy jak również poziom ryzyka zawodowego pracy lekarzy. Istnieje potrzeba rzetelnej identyfikacji zagrożeń „nowych i pojawiających się” w celu minimalizowania ich wpływu na pracę, ale przede wszystkim zdrowie i życie lekarzy. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji zagrożeń zawodowych w pracy lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rzetelna identyfikacja jest nie lada wyzwaniem. Przedstawione wyniki są częścią większej całości.

https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.81-90
PDF

Bibliografia

Dutkiewicz J., Górny R., Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny narażenia, Medycyna Pracy, 2002, 53, 1, ss. 29-39.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Europejskie badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER), https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/esener z dnia 12.01.2019.

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Warunki pracy w szpitalach w Unii Europejskiej, EF/95/27/EN.

Gołofit-Szymczak M., Górny R., Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, Nr 1 (568) 2019, ss. 15-18.

Irzyniec T., Konodyba-Szymański P., Szczerba H., Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego lekarzy medycyny (wyniki wstępne), Journal of Ecology and Health, Vol. 14, Nr 6, 2010.

Kodeks Etyki Lekarskiej, https://www.nil.org.pl, z dnia 12.12.2018 r.

Konodyba-Szymański P., Stres zawodowy lekarzy zabiegowych, [w:] Stres i jego modelowanie, red. Szopa J., Harciarek M., Częstochowa, Sekcja Wydaw. WZ PC, 2004.

Makowiec-Dąbrowska T. i inni, Obciążenie fizyczne – praktyczne zastosowanie różnychmetod oceny, Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 2000.

Sierpińska L., Ryzyko zakażenia wirusem HCV pracowników medycznych w praktyce zawodowej, Journal of Education, Health and Sport. 2017, 7(8), ss. 150-161.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz. U. 2018 r. 2190. [11] Zużewicz K., Skutki zdrowotne pracy w niefizjologicznym rytmie, Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 62 (tom 1) 2/2017, ss. 130-134.

Żółtańska J., Bujnowska M., Zawodowe zagrożenia zdrowia pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 6/2010.

Pobrania pliku

Brak danych dotyczących pobrań pliku.