Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt
PDF

Słowa kluczowe

prognozowanie
popyt
produkt
rynek

Jak cytować

Idczak, M., & Staniec, I. (2019). Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 27-42. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.27-42

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa X. Opisano, jak sobie poradzono z wadami i zaletami tej metody.

https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.27-42
PDF

Bibliografia

Ciurla M., Nowak M., Customer Relationship Management, [w:] Hopeja M., Kral Z., (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Warszawa 2011.

Dittman P., Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 46.

Krawczyk S., Metody ilościowe w planowaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.

Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007, s. 11.

Maciąg A., Pietroń R., Kukla S., Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 25.

Matejun M., Metoda studium przypadku – egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 2012 nr 7, ss. 349-350.

Redziak Z., Niepewność w podejmowaniu decyzji, Zeszyty Naukowe AON, Akademia Sztuki Wojennej 2013 nr 2, s. 106.

Sariusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 47.

Skaldowski P., Cykl życia produktu, [w:] Sosnowska A. (red.), Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003, s. 67.

Staniec I., Szmit A., Witkowska D., Analiza dynamiki zjawisk, [w:] Witkowska D. (red.), Statystyka w zarządzaniu, A.N.D, Łódź 2004, s. 245.

Walentynowicz P., Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ss. 36-37.

Pobrania pliku

Brak danych dotyczących pobrań pliku.