Rozwój farb i lakierów w obliczu dynamicznych zmian końca potrzeby użytkowników – wyzwania dla producentów surowców
PDF

Słowa kluczowe

farby
lakiery
rynek
surowce
potrzeby użytkowników
wpływ środowiskowy

Jak cytować

Styrzyński, R., Koszewska, M., & Jałmużna, I. (2019). Rozwój farb i lakierów w obliczu dynamicznych zmian końca potrzeby użytkowników – wyzwania dla producentów surowców. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 101-112. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.101-112

Abstrakt

Rynek farb i lakierów jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, głównie ze względu na ogromne zapotrzebowanie w branży budowlanej. Biorąc pod uwagę zastosowanie końcowe farb i lakierów rynek ten można podzielić na architektoniczne powłoki dekoracyjne, przemysłowe i specjalne. Największy segment z największą liczbą producentów stanowi segment dekoracyjny. Rozwój surowców do segmentu farb i lakierów dekoracyjnych musi spełniać potrzeby dzisiejszych i przyszłych użytkowników jak i wyzwań regulacyjnych oraz wyzwań ekonomicznych. Nie stanie się to bez wpływu na obecnie stosowane surowce i przyszły rozwój. Celem artykułu jest przedstawienie krótkiej historii przemysłu lakierniczego na świecie i w Polsce, wskazanie czynników napędzających obecnie ten rynek jak również wskazanie trendów istotnych w przyszłości.

https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.101-112
PDF

Bibliografia

Tyrka E., Witek T., Gomólka A., Jarosz R., Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego. Tom 11, Warszawa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 1996, pp. 7-43.

Brock T., Groteklaec M. Mischke P., European Coating Handbook, Vincentz, 2010, pp. 3-430.

Goldschmidt A., Streitberger H., Handbook on Basics of Coating Technology, BASF, 2007.

Paint and Coating Industry Overview, HIS Chemical., April 2017.

Reactions Chemical Magazine, KPMG, March 2018.

Chemical Sector Research Paints, Varnishes and other coatings, KPMG, April 2015.

Radiocarbon, Vol. 61, Nr 2, 2019, pp. 473-493.

Śmieszek E., Przemysł farb i lakierów w Polsce, Chemik, luty 2000, pp. 38-42.

Volatile Organic Compounds' Impact on Indoor Air Quality, US Environmental Protection Agency (EPA), https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organiccompounds-impact-indoor-air-quality (assessed 22.02.2019).

Rynek farb i lakierów w Polsce (2006): http://tworzywa.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Rynek-farb-i-lakier%C3%B3w-w-Polsce-2006-21623.html (assessed 22.02.2019).

Conductive floor coating systems. Protection against electrostatic discharge, https://www.stocretec.de/media/documents/download_

broschuere/1_broschueren_eng/005642_Conductive_floor_coating_systems. pdf (assessed 22.02.2019).

Geim A.K., Novoselov K., The rise of graphene. Nanoscience and Technology. August 2009, 11-19. https://doi.org/10.1142/9789814287005_0002.

Szeptycka B., Gajewska-Midzialek A., Babul T., Electrodeposition and Corrosion Resistance of Ni-Graphene Composite Coatings. Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3134-3138. https://doi.org/10.1007/s11665-016-2009-4.

Pobrania pliku

Brak danych dotyczących pobrań pliku.